Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti s vlastnými silami je síce zdanlivo najlacnejšou možnosťou ako začať podnikať, ale taktiež tou najpomalšou a časovo najnáročnejšou. Spoločnosti Online vám celý proces založenia firmy zjednoduší a zrýchli. Poradíme vám s celým procesom založenia, vybavíme administratívu, zabezpečíme notára, ohlásime živnosti, zariadime zápis do obchodného registra i registráciu k dani z príjmov.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Založenie spoločnosti vlastnými silami je síce najlacnejšou cestou, ako zahájiť podnikanie, ale taktiež obvykle tou najpomalšou a časovo najnáročnejšou. Čaká vás obiehanie úradov, vyplňovanie formulárov, príprava množstva dokumentov a ak nie ste právnik, aj hodinové študovanie príslušných zákonov a predpisov. Pre úspešné založenie spoločnosti, je preto vhodné využiť služby odborníkov. Naša služba založenie spoločnosti vám celý proces zjednoduší a zrýchli. Poradíme vám s celým procesom založenia, zariadime administratívu, zaistíme notára, živnostenský zápis i zápis do obchodného registra a registráciu k dani z príjmov. Navyše, u nás neplatíte za živnostenské oprávnenia k voľným živnostiam v ľubovoľnom počte!

Každý rok vzniká v Slovenskej republike niekoľko tisíc spoločností s ručením obmedzeným. SRO-čka je tak najrozšírenejšou slovenskou právnou formou podnikania.

Dôvody založenia spoločnosti s ručeným obmedzeným sú jednoduché:

  • Osobná bezpečnosť
  • Nízka finančná náročnosť
  • Vyššia prestíž než u podnikania na živnostenský list a možnosť lepšej daňovej a odvodovej optimalizácie.

Základný kapitál u spol. s.r.o. je v minimálnej výške 5 000 Eur a spoločnosť môže založiť len jeden vlastník. Jedinou prekážkou často býva dĺžka založenia vo chvíli, keď potrebujete začať podnikať okamžite. A to u nás vieme zariadiť. Vyberte si našu ďalšiu službu, predaj ready-made spoločností.

Spoločnosť s ručeným obmedzeným vám radi založíme už za 390 Eur.

Pre viac informácií o založení spoločnosti s ručeným obmedzeným nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Mám záujem

Založenie akciovej spoločnosti

 

Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, ktorá má vo svete dlhodobú tradíciu. V mnohých krajinách je pre svoj charakter a spôsob účasti na riadení najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti pre podnikateľskú činnosť.

Založenie akciovej spoločnosti (a.s.) a jej vznik je pomerne náročný proces, ku ktorému sa spravidla vyžaduje odborná asistencia.

Medzi výhody akciovej spoločnosti patrí najmä: anonymita akcionárov a ich neobmedzený počet, veľmi prestížna forma podnikania, akcionári spoločnosti neručia za záväzky spoločnosti, v prípade akcií na majiteľa jednoduchá prevoditeľnosť akcií. Aj preto je ideálnou formou podnikania pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti.

Spoločnosti Online Vám ponúkajú komplexnú právnu a administratívnu podporu pri založení vašej novej spoločnosti. Zabezpečíme za vás všetky zastupovania pred obchodným registrom, živnostenským a daňovým úradom.

Podstatou akciovej spoločnosti je rozvrhnutie základného imania na určený počet podielov určitej menovitej hodnoty, ktoré sa nazývajú akcie. Stanovy môžu založiť právo akcionárov na výmenu akcií na meno za akcie na doručiteľa a naopak.

Minimálny základný kapitál je 25 000€. Orgány spoločnosti tvorí valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada.

Akciovú spoločnosť vám radi založíme za 1500 Eur. Plus máte šancu získať od nás sídlo až na 3 mesiace zadarmo!

Pre viac informácií o založení akciovej spoločnosti nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Mám záujem

Asistencia so založením európskej spoločnosti

 

Európska spoločnosť (alebo tiež európska akciová spoločnosť), známa pod latinským názvom Societas Europaea (SE), je právna forma podnikania postavená na práve Európskeho spoločenstva (EÚ). Jej zmyslom je predovšetkým uľahčiť voľný pohyb kapitálu v rámci celej Európskej únie a zjednotiť právne normy obchodných spoločností v EÚ. Hodí sa pre expandujúce podnikateľské zámery s medzinárodným rozsahom.

Základnou výhodou oproti akejkoľvek bežnej národnej forme podnikania je možnosť spoločnosti presúvať sídlo v rámci celej EÚ bez likvidácie spoločnosti. Zmena sídla prináša so sebou však opustenie domácej legislatívy.

Presun sídla spoločnosti umožní:

  • Využitie zmlúv o ochrane investícií uzavretých Slovenskou republikou
  • Dostať sa z vplyvu slovenských úradov
  • Výber najvhodnejšieho daňového systému v rámci EÚ 
  • Vybrať vhodný právny systém
  • Úspora nákladov na správu a riadenie – možnosť zvoliť tzv. monistický systém riadenia, kedy spoločnosť vedie len jeden štatutárny orgán, ktorým je správna rada.

Jednou z mála nevýhod je výška upísaného základného imania, ktorá musí byť najmenej 120 000 eur.

Spoločnosti Online Vám ponúkajú komplexnú právnu a administratívnu podporu pri založení európskej spoločnosti. S realizáciou projektu máme praktické skúsenosti a ovládame potrebné know – how, ktoré je základom k úspešnému vzniku tejto právnej formy.

Európsku spoločnosť vám radi založíme za 5000 Eur. Plus máte šancu získať od nás sídlo až na 3 mesiace zadarmo!

Pre viac informácií o založení európskej spoločnosti nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Mám záujem

Asistencia so založením organizačnej zložky

 

Podľa Obchodného zákonníka môže na Slovensku podnikať zahraničná osoba za rovnakých podmienok ako slovenskí podnikatelia. Okrem založenia slovenskej spoločnosti existuje aj jednoduchšia alternatíva a to zriadenie organizačnej zložky už existujúcej zahraničnej osoby, v mene ktorej koná jej vedúci.

Podľa § 21 ods. 3 Obchodného zákonníka podnikaním zahraničnej osoby na území SR sa na účely tohto zákona rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.

Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenska pritom vzniká ku dňu zápisu jeho organizačnej zložky do obchodného registra.

Môže si ju zriadiť tak právnická ako aj fyzická osoba. Zriadená organizačná zložka nemá samostatnú právnu subjektivitu, z právneho hľadiska zostáva naďalej zahraničnou osobou a nie je potrebné splácať základné imanie.

Spoločnosti Online Vám ponúkajú komplexnú právnu a administratívnu podporu pri založení organizačnej zložky na Slovensku alebo v Českej republike. Vybavíme za Vás všetky zastupovania pred obchodným registrom, živnostenským a daňovým úradom

Organizačnú zložku vám radi založíme za 500 Eur. Plus máte šancu získať od nás sídlo až na 2 mesiace zadarmo!

Pre viac informácií o založení organizačnej zložky nás prosím neváhajte kontaktovať.

 

Mám záujem

Založenie ostatných právnych foriem

 

Náš kvalifikovaný personál Vám rád pomôže s akoukoľvek požiadavkou, bez ohľadu na právnu formu.

Našim klientom zakladáme spoločnosti, nadácie, zverenecké fondy, komanditné spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, neziskové organizácie a ďalšie.

Spoločnosti Online Vám ponúkajú komplexnú právnu a administratívnu podporu. Zabezpečíme za Vás všetky administratívne záležitosti spojené so založením požadovanej právnej formy.

Neváhajte nás kontaktovať s Vašou individuálnou požiadavkou.

Mám záujem
Menu

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close