Povinnosť zakladať dokumenty do zbierky listín vs. sankcie

 

Zbierka listín zhromažďuje zákonom ustanovené dokumenty, ktoré do nej ukladajú osoby zapísané do obchodného registra. Ide o fyzické osoby podnikateľov, obchodné spoločnosti, družstvá, organizačné zložky, odštepné závody a iné právnické osoby. Zbierka je súčasťou obchodného registra, ktorý vedie každý krajský súd. Je verejne prístupná, každý má právo do nej nahliadať a po zaplatení súdneho poplatku […]

Zmena sídla firmy

 

Právnická osoba nemôže existovať bez sídla – táto povinnosť je stanovená v živnostenskom zákone. Sídlo firmy môže počas svojej existencie meniť, avšak, túto zmenu musí zapísať do obchodného a živnostenského registra. Ak právnická osoba nevlastní nehnuteľnosť, môže využiť profesionálny prenájom sídla firmy. Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním sídiel ako už existujúcim, tak práve zakladaným spoločnostiam […]

Tichý spoločník v praxi

 

Tiché spoločenstvo je druh záväzkového vzťahu, ktorý vzniká na základe zmluvy medzi tichým spoločníkom (fyzickou alebo právnickou osobou) a podnikateľom. Legislatívnu úpravu práv a povinností tichého spoločníka možno nájsť v § 673 – § 681 Obchodného zákonníka v osobitnej časti. Kto je tichý spoločník? Tichý spoločník je osoba, ktorá poskytuje podnikateľovi v rámci zmluvy o […]

Čo je to ready-made spoločnosť a aké sú jej výhody?

  Značky:, , ,

Ak sa zaoberáte myšlienkou na založenie vlastnej spoločnosti, je možné, že ste už natrafili na pojem ready-made spoločnosť. Čo je to, a aké sú výhody ready-made spoločností? Ready-made spoločnosti sú spoločnosti, ktoré sú predpripravené, práve za tým účelom, aby boli k dispozícii vtedy, keď je ich treba. Ide teda už založenú spoločnosť, zapísanú v obchodnom registri so 100 […]

Zdaňovanie dividend od 1. 1. 2017

  Značky:, ,

Dňa 23.11.2016 schválil parlament zákon č. 341/2016 Z. z., ktorým sa (okrem iného) mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Táto novela zákona o dani z príjmov prináša od roku 2017 ohľadne zdaňovania dividend niekoľko dôležitých zmien. Zdaňovanie dividend fyzických […]

4 tipy na priestory pre obchodné rokovania

 

Každá úspešná spoločnosť potrebuje reprezentatívne priestory s príslušným administratívnym zázemím. Ak hľadáte dodávateľa, ktorý sa profesionálne zaoberá prenájmom kancelárií alebo prenájmom sídla spoločnosti prípadne ďalších priestorov, je vhodné vybrať si profesionálnu firmu s dlhodobými skúsenosťami a pozitívnymi referenciami. Len tak získate istotu, že prenájom bude spĺňať vaše požiadavky a špecifické potreby. Spoločnosť OFFICE HOUSE poskytuje komplexný servis a  kvalitné […]

Povinné elektronické schránky pre podnikateľov od 1. 7. 2017

 

Podnikáte? A ste pripravení na elektronické schránky, na ktoré vám úrady môžu zasielať úradné dokumenty už od 1. 7. 2017? Vznik a používanie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje štát. Schránku majú […]

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

  Značky:,

Dňa 13. 11. 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudol účinnosť  1. júla 2016. Nový zákon predložila vláda Slovenskej republiky na základe návrhu zákona vychádzajúceho z návrhu opatrenia k zaisteniu plnenia doporučení prijatých pracovnou skupinou OECD o podplácaní v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú […]

Jednoduchá akciová spoločnosť – nová právna forma na Slovensku

  Značky:, , , , , ,

21Na Slovensku má od 1. 1. 2017 vzniknúť nový typ obchodnej spoločnosti – j.a.s, teda jednoduchá akciová spoločnosť. Od tohto dátumu bude možné na Slovensku okrem štyroch súčasných obchodných spoločností (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.) založiť aj piatu – jednoduchú spoločnosť na akcie so skratkou „j. a. s.“. Jednoduchá spoločnosť […]

Novela zákona o DPH – zmeny od 1. 1. 2016

  Značky:,

Od 1. 1. 2016 priniesla novela zákona O DPH zmeny pre malých a stredných podnikateľov. Jedná sa predovšetkým o zníženú sadzbu DPH na vybrané druhy potravín, platenie DPH len z inkasovaných faktúr a  zmeny v kontrolnom výkaze. Menší a strední podnikatelia, ktorí sa rozhodnú postupovať podľa osobitnej úpravy uplatňovania DPH na základe platieb, už nebudú musieť platiť DPH z vystavených […]