Komplexné korporátne služby na Slovensku, v Česku a v zahraničí

Už viac ako 15 rokov s vami

Predaj ready-made spoločností

Poskytujeme predaj už založených spoločností bez akejkoľvek histórie a s plne splateným základným kapitálom. Kúpa ready- made spoločnosti je ideálnym riešením pre podnikateľov, ktorí sa chcú vyhnúť administratívnej záťaži a začať ihneď podnikať.

Viac informácií

Zakladanie spoločností

Zabezpečujeme komplexné služby spojené so založením spoločností všetkých právnych foriem. Pomôžeme vám s celým procesom založenia, pripravíme korporátne dokumenty, ohlásime živnosti a zápis do obchodného registra.

Viac informácií

Správa spoločnosti

Zabezpečujeme komplexné služby spojené so založením spoločností všetkých právnych foriem. Pomôžeme vám s celým procesom založenia, pripravíme korporátne dokumenty, ohlásime živnosti a zápis do obchodného registra.

Viac informácií
Čo o nás hovoria naši klienti
Office House - certifikovaný člen Registra solventných firiem

Register zahŕňa spoločnosti, ktoré preukazujú svoju finančnú stabilitu, dobrú platobnú morálku, solventnosť a spoľahlivosť.

Členstvo v registri solventných firiem je znamením bezpečného a korektného obchodného vzťahu s klientmi.

logo
Novinky a články

4 tipy na priestory pre obchodné rokovania

Každá úspešná spoločnosť potrebuje reprezentatívne priestory s príslušným administratívnym zázemím. Ak hľadáte dodávateľa, ktorý sa profesionálne zaoberá prenájmom kancelárií alebo prenájmom sídla spoločnosti prípadne ďalších priestorov, je vhodné vybrať si profesionálnu firmu s dlhodobými skúsenosťami a pozitívnymi referenciami. Len tak získate istotu, že prenájom bude spĺňať vaše požiadavky a špecifické potreby. Spoločnosť OFFICE HOUSE poskytuje komplexný servis a  kvalitné […]

9.1.2017

Povinné elektronické schránky pre podnikateľov od 1. 7. 2017

Podnikáte? A ste pripravení na elektronické schránky, na ktoré vám úrady môžu zasielať úradné dokumenty už od 1. 7. 2017? Vznik a používanie elektronických schránok upravuje zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). Elektronické schránky zriaďuje štát. Schránku majú […]

4.1.2017

Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Dňa 13. 11. 2015 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý nadobudol účinnosť  1. júla 2016. Nový zákon predložila vláda Slovenskej republiky na základe návrhu zákona vychádzajúceho z návrhu opatrenia k zaisteniu plnenia doporučení prijatých pracovnou skupinou OECD o podplácaní v medzinárodných obchodných transakciách pre Slovenskú […]

29.6.2016

Jednoduchá akciová spoločnosť – nová právna forma na Slovensku

21Na Slovensku má od 1. 1. 2017 vzniknúť nový typ obchodnej spoločnosti – j.a.s, teda jednoduchá akciová spoločnosť. Od tohto dátumu bude možné na Slovensku okrem štyroch súčasných obchodných spoločností (v. o. s., k. s., s. r. o., a. s.) založiť aj piatu – jednoduchú spoločnosť na akcie so skratkou „j. a. s.“. Jednoduchá spoločnosť […]

21.6.2016
Menu